Adressändring – Enkla steg för en problemfri process

Adressändring

När man flyttar är det viktigt att göra en adressändring för att säkerställa att all post kommer fram till den nya adressen. Adressändring ska göras genom att göra en flyttanmälan hos Skatteverket, och därefter hos Adressändring för att få eftersändning av post.

Flyttanmälan och Adressändring

Flyttanmälan görs hos Skatteverket för att få rätt folkbokföringsadress. Det är gratis och kan genomföras enkelt och snabbt i e-tjänsten. Om man har barn som flyttar med ska man även anmäla flytt för dem. Registrering av flyttning sker tidigast på inflyttningsdagen. 

Många använder och betalar även för tjänsten adressändring för att säkerställa att alla företag vet om vart posten ska gå. Till skillnad från flyttanmälan hos skatteverket är eftersändning av post är inget som måste göras, men det är rekommenderat. 

Se även andra saker du bör tänka på inför din flytt i vår checklista.

Uppdatera din adress själv

Det kan vara bra att uppdatera din adress självmant hos vissa företag och arbetsgivare, så att viktig information såsom lönespecifikationer och avtal når dig. 

Hur lång tid tar adressändring?

Det är viktigt att utföra adressändringen minst en vecka innan flyttlasset går för att säkerställa att posten kommer fram till rätt adress. 

När man gör en adressändring via Skatteverket behandlas flyttanmälan antingen automatiskt eller av en handläggare, beroende på situationen. Handläggningstiden kan variera, så det är bra att göra adressändringen i god tid innan flytt.

Digital brevlåda och E-legitimation

Idag är det fler och fler som får all sin viktiga post via en digital brevlåda. Detta underlättar även vid adressändring, då post från myndigheter, banker och andra företag istället kommer elektroniskt. För att använda en digital brevlåda krävs e-legitimation som BankID. Genom att använda digital brevlåda minskar risken att post hamnar fel samt sparar man papper.

Flyttanmälan barn under 18 år

Barn under 18 år ska vara folkbokförda enligt samma regler som vuxna, det vill säga på den adress där de sover flest nätter. Vårdnadshavare för ett barn kan anmäla flytt för barnet.

Båda vårdnadshavarna måste som regel godkänna barnets adressändring. Om en vårdnadshavare skickar in en anmälan med bara den ena vårdnadshavarens godkännande, kommer Skatteverket skicka en förfrågan om samtycke med post till den andra vårdnadshavaren. Detta görs för att skydda barnets intressen och säkerställa att båda föräldrarna är införstådda med och överens om adressändringen.

Se även våra tips på vad du kan tänka på när du ska byta skola eller förskola vid flytt.

Adressändring dödsbo 

När det gäller dödsbo, behöver en adressändring göras för att omadressera post till en anhörig eller förvaltare av boet. Det kan underlätta hanteringen av viktig information och dokument som rör den avlidnes ärenden.

Tillfällig eftersändning och särskild postadress

Tillfällig eftersändning kan användas om man till exempel bor utomlands under en period men fortfarande behöver ta emot sin post. Det är en tjänst som gör att posten skickas till den tillfälliga adressen under den perioden man inte är hemma.

Med en särskild postadress kan man välja att ha posten skickad till en annan adress än där man är folkbokförd. Detta kan vara användbart i situationer då man vill kunna ta emot post på en annan plats än sin permanenta bostad.

Vanliga frågor och svar

Är flyttanmälan och adressändring samma sak?

Nej. När man flytta anmäler man flytt hos skatteverket. Adressändring är en tjänst man kan använda för att även få posten eftersänd till din nya adress – tillfälligt.

Hur långt innan ska man ändra adress?

Senast en vecka efter flytten måste du anmäla detta till skatteverket för att adressen ska gälla från första inflyttningsdagen.

Är flyttanmälan och adressändring samma sak?

Nej. När man flytta anmäler man flytt hos skatteverket. Adressändring är en tjänst man kan använda för att även få posten eftersänd till din nya adress – tillfälligt.