Företagsflytt

Att genomföra en företagsflytt kräver noggrann planering och förberedelse för att säkerställa en smidig övergång utan driftstopp. Från budgetering och tidsplanering till valet av rätt flyttfirma, denna artikel täcker alla viktiga aspekter som företag behöver överväga för en framgångsrik flytt.

Planering och förberedelse

När du ska genomföra en företagsflytt är rätt planering och förberedelser avgörande för att processen ska flyta på utan avbrott i din verksamhet. Du behöver tänka på allt från budget och tidsramar till att hitta en pålitlig flyttfirma som kan hantera transporter av era tillgångar.

Budgetering och tidsplanering

Du bör tidigt upprätta en detaljerad budget som täcker alla kostnader förknippade med företagsflytten. Detta inkluderar inte bara själva transporten, utan även tillkommande utgifter som förpackningsmaterial och eventuella tillstånd som krävs.

Beräkna kostnader för:

 • Transport
 • Material
 • Extra tjänster
 • Myndighetstillstånd

Tidsplanering är också kritisk för att säkerställa att alla steg i flytten är välkoordinerade. Skapa en tidsplan med klara deadlines, från planeringsfasen till den dag då allt ska vara på plats i den nya lokalen.

Viktiga datum att inkludera:

 • Start för packning
 • Flyttdag
 • Uppackning och installation
 • Återgång till full operation

Välja rätt flyttfirma

Att välja rätt flyttfirma för ditt företag är en process där noggrannhet lönar sig. Undersök firmans rykte, deras färdighet i att hantera företagsflyttar och deras förmåga att arbeta enligt lagar och föreskrifter. En partner med rätt kunskap och erfarenhet bidrar till en smidig övergång.

Punkter att bedöma:

 • Erfarenhetsnivå inom företagsflyttar
 • Försäkringsskydd och offerter
 • Omdömen från tidigare kunder
 • Samarbete med Skatteverket och behörighet med korrekt trafiktillstånd

Se till att företaget du anlitar har kapacitet att skräddarsy sina tjänster efter dina behov och kan erbjuda den flexibilitet som krävs för att hantera verksamhetsspecifika utmaningar. Kontrollera även att de följer gällande regler och att de har rätt till de tillstånd som kan behövas.

Tänk på det här innan

 • Kontrollera anslutning till Bohag 2010: Välj en flyttfirma som följer de allmänna bestämmelserna för bohagsflyttning, Bohag 2010, vilket är ett samarbete mellan Konsumentverket och flyttbranschen​​.
 • Be om offerter: Ta in offerter från flera företag för att jämföra priser och tjänster​​.
 • Skriftligt avtal: Se till att få ett skriftligt avtal som specificerar tjänsterna och kostnaderna. Detta skyddar dig vid eventuella oenigheter​​.
 • Kontrollera försäkring och tillstånd: Säkerställ att flyttfirman har nödvändiga tillstånd och en giltig ansvarsförsäkring​​.
 • Undvik kontant betalning: Seriösa flyttfirmor erbjuder flera betalningsalternativ. Försiktighet rekommenderas om endast kontant betalning erbjuds​​.
 • Referenser och omdömen: Läs tidigare kunders erfarenheter och referenser för att bedöma företagets pålitlighet och kvalitet på tjänster​​.

Flyttprocessen

Att flytta ett företag kräver noggrann planering och organisering. Varje steg i processen är avgörande för en sömlös övergång som minimerar driftstopp och risker.

Packning och organisering

Systematiska metoder och tydlig etikettering är essentiella under packningsprocessen. Se till att alla lådor är tydligt märkta med innehåll och destination. Det förenklar uppackningen och minskar risken för förlorade föremål. Använd en utförlig inventarielista för att hålla reda på alla tillgångar.

Checklista för packning:

 • Märk alla lådor med innehåll och plats.
 • Skapa en detaljerad inventarielista.
 • Använd robusta förpackningsmaterial.
 • Särskilj känslig utrustning för specialhantering.

Demontering och montering

Möbler och tekniska apparater behöver demonteras med omsorg. Organisera demontering av skrivbord, hyllor och annan kontorsinredning. Utse personal eller en specialist för att hantera känslig utrustning. Vid montering, följ instruktionerna noggrant för att undvika skador.

Riktlinjer för möbler och utrustning:

 • Montera ner större objekt innan transport.
 • Håll skruvar och smådelar organiserade och märkta.
 • Säkerställ att alla kablar och kopplingar är korrekt åter monterade.

IT-Säkerhet och datahantering

Att skydda data och IT-infrastruktur kräver speciella åtgärder. Innan förflyttning, säkra och backa upp all viktig information. Fysiska servrar och datorer bör transporteras separat och med omtanke för att förebygga dataförlust.

IT- och datachecklista:

 • Backup på viktig information.
 • Använd kryptering för känslig data.
 • Följ instruktionerna för IT-säkerhet vid nedmontering och upprättande.

Transport och logistik

Effektivitet och noggrannhet är nyckeln till en framgångsrik flytt. Organisera transportfordon baserat på objektets storlek. Prioritera tunga och värdefulla enheter för försäkrad och spårad transport. Samarbeta med professionella flyttfirmor för bästa hantering.

Transportstrategier:

 • Ordna försäkrad transport för värdefull utrustning.
 • Ange tydliga tidsramar för varje leverans.
 • Använd spårningstjänster för att övervaka godset position.