Flytta tvättmaskin – Guide för säker transport

Flytta tvättmaskin

Förberedelser inför att flytta tvättmaskinen

Bered utrymme

När du ska flytta tvättmaskinen behöver du bereda utrymme för den. Ta bort eventuella möbler, mattor eller andra föremål som kan vara i vägen och försvåra flytten. Det är viktigt att ha tillräckligt med utrymme för att undvika att skada tvättmaskinen eller andra objekt i rummet.

Avstånd från vägg

För att undvika skador när du ska flytta tvättmaskinen, se till att det finns tillräckligt med avstånd mellan maskinen och väggen. Kontrollera att det finns minst några centimeter utrymme för att ge dig utrymme att arbeta och för att förenkla processen.

Säkra eluttag

Tvättmaskinen är ansluten till el och vatten. Det är viktigt att koppla ur detta innan du börjar flytta. Börja med elen – har du tur är det ett vanligt eluttag, och då är det bara att dra ut kontakten. 

Om det är en äldre inkoppling, så kallad ”fast inkoppling”, kan det vara klokt att anlita en elektriker för att koppla loss den på ett säkert sätt. Om du är tveksam, kontakta en professionell elektriker för att undvika potentiella risker.

Tänk på att tvättmaskinen kan vara tung, så det är rekommenderat att du har hjälp av en stark vän eller yrkesperson som assisterar dig under flytten för att undvika skador eller problem.

Koppla ur tvättmaskin

Flytta maskinen säkert

Innan du ska flytta tvättmaskinen, finns det några viktiga steg att följa för att undvika skador och problem.

Transportsäkring

Använd transportsäkringar för att säkerställa att tvättmaskinens trumma är fixerad och skyddad under flytten. Dessa säkringar används för att hålla trumman på plats genom att skruva fast ett antal skruvar på baksidan av tvättmaskinen. Genom att använda transportsäkringar minskar man risken för vibrationer och skador på maskinens komponenter.

Ansvarig person

Se till att ha minst en ansvarig person när man ska flytta tvättmaskinen. Detta eftersom det är en mycket tung apparat och kan vara svårt att hantera själv, särskilt när man flyttar den uppför eller nedför trappor. Om du är osäker på hur du flyttar tvättmaskinen, rekommenderas att anlita en professionell flyttfirma eller expert som har erfarenhet av att flytta stora hushållsapparater.

Bärhjälp och hjälpmedel

Kontakta bostadsbolaget

Innan du flyttar din tvättmaskin är det en bra idé att kontakta bostadsbolaget där du bor för att få råd om hur du bör flytta maskinen på bästa sätt. De kan också ge tips om eventuella hjälpmedel som de använder för att underlätta flytten av tunga föremål i deras fastigheter.

Använda hjälpmedel

När du ska flytta tvättmaskinen bör du använda hjälpmedel för att underlätta arbetet och minska risken för skador. En tvättmaskin väger mellan 65 och 80 kilo, så det är viktigt att ha minst två personer när man lyfter för att undvika skador.

  • Pirra / säckkärra: Att använda en pirra eller säckkärra gör det enklare att flytta tunga föremål eftersom de har hjul och kan enkelt användas i trappor.
  • Bärsystem med axelband: Bärsystem med axelband kan användas för att fördela vikten av tvättmaskinen mellan två personer, vilket gör det lättare att bära den.
  • Filten: Lägg en filt under maskinen innan du börjar dra den över golvet för att skydda både maskinen och golvet från skador.

När du ska koppla ur tvättmaskin kolla att ström och vatten är urkopplat, säkerställ att inga kablar eller slangar är i vägen när du flyttar den.

Komma på plats för installation

Försiktigt lösgör pirra och tejpa

För att flytta tvättmaskinen är det viktigt att först koppla loss elen och vattnet innan du kopplar ur tvättmaskinen. Använd transportsäkringar eller fixera trumman med handdukar för att undvika skador under transporten. Om din tvättmaskin har pirra, se till att försiktigt lösgöra dem innan transport. Vid behov, använd tejp för att hålla locket och sladdar på plats under flytten.

Placering av maskinen

När du har flyttat tvättmaskinen till det nya utrymmet, se till att den är placerad på en plan och stabil yta. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för luftcirkulation runt maskinen. 

Anslut ström och vattenledningar och följ tillverkarens anvisningar för korrekt installation, exempelvis Electrolux rekommendationer. Var noga med att alltid transportera tvättmaskinen upprätt för att undvika skador på komponenter inuti maskinen. Sist men inte minst, mät dörröppningar för att säkerställa en problemfri transport in i det nya utrymmet.

Ansluta och installera tvättmaskin

Ansluta vatten och avlopp

För att ansluta en tvättmaskin till vatten och avlopp, följ dessa steg. Först, koppla ihop vattenslangen som medföljer till maskinen och anslut den andra änden till vattenkranen. När det gäller avloppet, kan det ledas direkt till en golvbrunn, till det ordinarie vattenlåset under diskhon eller till en spilltratt ansluten till ditt avlopp. Se till att avloppsslangen är ordentligt fäst på båda sidor.

Ansluta ström

När vatten och avlopp är anslutna, gå vidare till anslutningen av eluttaget. Se till att maskinen är nära ett jordat eluttag, vilket är viktigt för säkerheten. Anslut tvättmaskinens elkontakt till uttaget och kontrollera att den är ordentligt instoppad för att förhindra elektriska fel.

Innan du börjar använda din tvättmaskin är det också viktigt att säkerställa att trumman är ordentligt fastsatt. Om maskinen har transportsäkringar, ta bort dem eller använd handdukar för att fixera trumman och begränsa rörelser under användning.

Vanliga frågor och svar

Vad väger en tvättmaskin?

En tvättmaskin kan ha en vikt på cirka 60-80 kg beroende på modell och storlek. Det är viktigt att notera att vikten kan variera mellan olika tillverkare och modeller.

Vad är en kopplingdosa i tvättmaskinen?

En kopplingsdosa är en elektrisk komponent i tvättmaskinen som används för att säkert ansluta strömkabeln till elnätet. Den spelar en viktig roll i att förse tvättmaskinen med rätt ström för att driva dess funktioner.