Flyttbidrag – så fungerar det

flyttbidrag

Olika typer av flyttbidrag

Flyttbidrag kan erbjudas av olika organisationer och i olika situationer. En vanlig typ av flyttbidrag är de som erbjuds vid arbetslöshet och byte av arbetsort. Arbetslösa personer kan få hjälp med kostnader för att åka på anställningsintervju på den nya orten under vissa förutsättningar.

När man byter arbetsgivare och ort är det även möjligt att få skattefri flyttningsersättning i en pågående anställning, vid byte av arbetsort inom en koncern eller från en ny arbetsgivare i samband med att man tillträder en ny tjänst. Denna ersättning kan täcka utgifter för dubbel bosättning och hemresor, samt förlust vid försäljning av bostad eller andra tillgångar.

I vissa fall kan EU-bidrag och kommunala ersättningar också vara tillgängliga för personer som flyttar för att studera, arbeta eller av andra skäl. Dessa bidrag varierar beroende på situation och är ofta knutna till specifika projekt eller verksamheter.

Kommunicera med Arbetsförmedlingen om eventuella ersättningar, om flytten är arbetsrelaterad. I vissa fall kan de erbjuda ersättning för intervjuresor eller andra kostnader kopplade till arbetsbytet.

Finns flytt bidrag kvar

Företag och arbetsgivare

Från företagens och arbetsgivarnas perspektiv är det viktigt att följa regler kring skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid anställning av personal.

Utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag från lön för arbete utfört i Sverige. För att undvika eventuella avvikelser och fel bör företag och arbetsgivare vara medvetna om sina skyldigheter och hålla sig uppdaterade om förändringar i regelverket.

För att läsa mer om vilka flyttkostnader som är avdragsgilla.

Planering och samordning

När du planerar för en flytt på grund av arbete är det viktigt att tänka på några saker. Det kan vara möjligt att få flyttningsbidrag från din arbetsgivare eller allmänna medel. För att planera och samordna flytten effektivt kan du följa dessa tips:

  • Jobb och bohagsflytt: Identifiera jobb och bostadsbehov i den nya orten. Var noga med att allt arbete och bohagsflytt koordineras.
  • Flyttfirmor: Undersök olika flyttfirmor och välj en som bäst passar dina behov och budget.
  • Flyttningsbidrag: Kontrollera med ditt bolag om de erbjuder flyttningsbidrag och vad som täcks av detta.
  • Samordning med samarbetspartners: Samordna med dina kollegor och andra involverade parter för en smidig övergång till det nya arbetet.
  • Kom ihåg att en noggrann planering och samordning är nyckeln till en framgångsrik flytt.

Se våra andra guider som exempelvis packningstips vid flytt och hur man gör adressändring.

Vanliga frågor och svar

Hur får man flyttbidrag?

Sedan 2015 är det inte längre möjligt att få flyttbidrag för bohagsflytt – dock erbjuds i vissa fall EU-bidrag och kommunala ersättningar i samband med exempelvis flytt på grund av studier eller arbete. Vissa arbetsgivare betalar även ut flyttbidrag när du byter arbetsort.

Hur fungerar RUT-avdrag vid flytt?

Om du anlitar exempelvis en flyttfirma eller städfirma kan du ansöka om skattereduktion för erhållna tjänster – detta är vad som kallas för RUT-avdrag. Skattereduktionen kan göra avdrag på upp till 50 % av kostnaden (gäller enbart arbetskostnaden, ej material).

Hur många flyttdagar har man rätt till?

Har du ett kollektivavtal i din anställning har du vanligtvis rätt till två dagars ledighet med lön i samband med flytt. Utöver detta finns det inga specifika lagstadgade regler i Sverige som rör flytt, men många arbetsgivare brukar i regel erbjuda någon form av ledighet.