Hur fungerar RUT-avdrag?

RUT-avdrag

När man anlitar en flyttfirma för att hjälpa med flytten, kan man använda RUT-avdraget för att reducera arbetskostnaden. Det är viktigt att komma ihåg att avdraget endast gäller arbetskostnad, inte material- eller resekostnader i samband med flytten. RUT-avdraget innebär att man kan dra av upp till 50 procent av arbetskostnaden på fakturan.

Vad krävs för att kunna nyttja RUT-avdraget?

För att kunna nyttja RUT-avdraget måste man uppfylla vissa krav som Skatteverket ställer. Här är några av de viktigaste kraven:

  • Man måste vara folkbokförd i Sverige och betala skatt här.
  • Flytthjälp måste utföras av ett företag som är godkänt för F-skatt.
  • Företaget ska ansöka om RUT-avdraget på kundens vägnar.

Efter att företaget har ansökt om RUT-avdraget kommer kunden att få en bekräftelse från Skatteverket, antingen via digital brevlåda som Kivra eller som ett brev skickat till hemadressen.

RUT-avdraget för flytthjälp fungerar alltså så att man kan spara pengar på arbetskostnaden vid flytten. Detta kan göra det förmånligt att anlita en flyttfirma istället för att göra allt arbete själv.

rut-avdrag vid flytt

Vilka flyttjänster ingår i RUT-avdrag?

Några exempel på flyttjänster som berättigar till RUT-avdraget är:

  • Transport av möbler och hushållsartiklar från den gamla bostaden till den nya bostaden.
  • In- och utlastning av flyttgods.
  • Demontering och montering av möbler vid flytt.
  • Packning och uppackning av hushållsartiklar inför och efter flytten.
  • Flyttstädning

Villkor för RUT-avdrag

Skatteverket

RUT-avdraget är en skattereduktion som hanteras av Skatteverket. Man kan dra av högst 50% på arbetskostnaden och söka utbetalning för avdraget efter att arbetet är utfört och betalat.

Inkomst och skattereduktion

För att vara berättigad till RUT-avdrag måste man vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90% av den totala inkomsten.

Privatpersoner och företag

Det är privatpersonens ansvar att uppfylla villkoren för att utnyttja RUT-avdraget, såsom att bo i bostaden där tjänsten utförs. Företaget som utför tjänsten behöver ha F-skatt (annars A-skatt) samt ansöka om RUT-avdrag åt kunden.

E-Tjänster och deklaration

Från och med 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för rätt till RUT-avdrag. RUT-avdraget rapporteras i din inkomstdeklaration och hanteras via e-tjänster hos Skatteverket.

Hur betalar man och får RUT-avdrag?

RUT-avdraget innebär att du får en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster, såsom städning. När du anlitar ett företag som utför rut-arbete dras avdraget direkt på fakturan från företaget, vilket innebär att din faktura blir reducerad med 50% av arbetskostnaden. Det totala avdraget för både rut- och rot-avdrag får vara upp till 75 000 kr per person och år. Observera att material- och resekostnader inte ingår i avdraget.

Kan man använda RUT-avdrag för flyttstädning?

Ja, man kan använda RUT-avdrag för flyttstädning. Det gäller oavsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller hus. Avdraget täcker 50% av arbetskostnaden och man kan göra avdrag på upp till 75 000 kronor per år. Detta maxtak gäller per person, och inte per fastighet.

Särskilda Situationer

Boende Utomlands

Personer som bor utomlands kan också utnyttja RUT-avdrag, men vissa villkor gäller. Vistelsen ska vara kort och en fast bostadsadress i Sverige krävs.

Dödsbo

För dödsbo är RUT-avdraget möjligt om utfört arbete var efter personens dödsdatum och fakturan uppfyller kraven.

Fritidshus

Vid arbete i fritidshus kan man få RUT-avdrag om huset anses som extra bostad och ägaren betalar fastighetsskatt.

Vanliga frågor och svar om RUT-avdrag

Hur fungerar rutavdrag vid flytt?

Sedan 1 Augusti 2016 kan man få rutavdrag vid anlitande av flyttfirma när du flyttar till en ny bostad. Med hjälp av RUT-avdraget behöver du bara betala 50% av arbetskostnaden när du anlitar en flyttfirma.

Vad krävs för att få rut-avdrag?

Du måste vara över 18 år, du betalar skatt i Sverige och har betalat för det utförda arbetet av exempelvis flyttfirman.

Får man rut-avdrag för flyttstädning?

Ja, RUT-avdraget kan användas när ett företag anlitas för din flyttstädning.