När flyttar man hemifrån? – Snittåldern

När flyttar man hemifrån

Snittålder för att flytta hemifrån

När brukar man flytta hemifrån i Sverige? Enligt statistik är den genomsnittliga åldern att flytta hemifrån i Sverige lite över 19 år. Faktorer som påverkar tidpunkten för att flytta hemifrån inkluderar ekonomi, arbete och utbildning.

När flyttar barn hemifrån?

  • Män – Svenska män tenderar att flytta hemifrån vid en genomsnittlig ålder av 19,9 år.
  • Kvinnor – Kvinnor i Sverige flyttar hemifrån något tidigare än män. Den genomsnittliga åldern är 19,3 år.

Cirka hälften av svenska ungdomar flyttar hemifrån vid 22 års ålder. Över tid har den genomsnittliga åldern för att lämna föräldrahemmet ökat jämfört med tidigare generationer enligt SCB.

Flytta hemifrån i olika geografiska områden

När ska man flytta hemifrån

Län

I olika län kan snittåldern för att flytta hemifrån variera. Större städer med hög folkmängd, som Stockholm, Göteborg och Malmö, kan ha en lägre snittålder. Orsaken kan vara att ungdomar flyttar för studier eller arbete.

Stad

I mindre städer med lägre folkmängd kan snittåldern vara högre då ungdomar kanske bor kvar hemma längre på grund av arbets- och bostadsmöjligheter. Flytten kan påverkas av länsgränser och kommunikation till övriga landet.

Land

I Sverige är genomsnittsåldern att flytta hemifrån 19,6 år (2015), vilket är tidigast i Europa. Kvinnor flyttar tidigare än män (19,3 år för kvinnor, 19,9 år för män). EU-snittet ligger på 26,1 år. Detta kan bero på olika kulturella och ekonomiska faktorer i varje land.

Viktiga punkter att tänka på när man ska flytta hemifrån

Lån och bostadsbrist

Det är viktigt att vara medveten om bostadsbristen och lånesituationen i storstäderna när man flyttar hemifrån, där konkurrensen om bostäder är högre. Att inhämta information om hyror och lån kan hjälpa dig att budgetera.

Ekonomi och inkomst

När man flyttar hemifrån är det viktigt att ha koll på sin ekonomi och inkomst, så att man kan täcka fasta kostnader som hyra, el, mat, och försäkringar. Det är även bra att ha en buffert för oväntade utgifter.

Budget och hushåll

För att få en bättre överblick över ekonomin när man flyttar hemifrån, bör man upprätta en budget för hushållet. I budgeten ingår fasta och rörliga utgifter som hyra, mat, och förbrukningsvaror. Det hjälper dig att planera och hålla koll på din ekonomi.

Juridiska aspekter

Myndig

När en person fyller 18 år anses de vara myndiga i Sverige. Denna ålder är viktig när det gäller att flytta hemifrån, eftersom myndiga personer har rätt att ingå avtal och inneha egen inkomst.

Avtal

För att flytta hemifrån krävs det ofta att man ingår flera avtal, såsom hyresavtal och hemförsäkringar. Om en person är omyndig (under 18 år) kan de inte själva ingå avtal, vilket kan göra det svårare att flytta hemifrån i yngre åldrar.

Utflyttning och flytthjälp

Många som flyttar hemifrån märker att det finns mycket att tänka på i samband med flytten, som att exempelvis om man ska ta hjälp av vänner för att flytta eller anlita flytthjälp. Andra viktiga saker att tänka på är bland annat att ha verktyg redo att användas i det nya hemmet, när det är dags att montera. 

När man flyttar hemifrån kan det vara bra att investera i ett grundläggande flytta hemifrån-kit som inkluderar köksredskap, tallrikar, bestick, glas, knivar, förvaringsburkar, diskmaterial samt enklare verktyg som hammare, skruvmejsel, vattenpass och borrmaskin.

Se även våra tips på vad du kan tänka på när du ska rensa inför en flytt och checklista vid flytt.

Vanliga frågor och svar

När brukar man flytta hemifrån?

Oftast flyttar man hemifrån när man känner sig redo, men man behöver vara minst 18 år för att göra det utan föräldrarnas godkännande.

När ska man flytta hemifrån?

När man ska flytta hemifrån varierar från person till person och beror på individuella omständigheter. Vanligtvis sker det i slutet av tonåren eller i början av vuxenlivet när man känner sig redo att ta ansvar för sitt eget boende och ekonomi.