Är flyttstädning avdragsgillt? – Här är flyttkostnaderna du får göra avdrag på

Flyttstäd avdragsgillt

Olika regler för privatpersoner och företag

Privatpersoner

Att få flyttkostnader avdragsgilla för privatpersoner kan vara svårt, men det är möjligt i vissa fall. För att göra avdrag för flyttkostnader, måste du ha ett befintligt arbete med anställningskontrakt och arbetsgivaren bör begära att du flyttar. 

Se även vilka regler som gäller för flyttbidrag.

Vilka flyttkostnader är avdragsgillt?

Skatteverket godkänner vissa avdrag för flyttkostnader i deklarationen, såsom flyttstädning och kostnader för flyttfirmor. Det är viktigt att vara medveten om att avdraget är begränsat och kan inte täcka alla typer av kostnader relaterade till flytten.

Företag

När det gäller företag är de flesta kostnader avdragsgilla om de anses nödvändiga för verksamheten. Det finns dock vissa kostnader som inte är avdragsgilla, även om de är kopplade till företaget, såsom böter, skattetillägg och förseningsavgifter. För avdragsgilla flyttkostnader gäller följande:

  • Flyttstädning: För företag så är flyttstädning avdragsgillt. Om företaget anlitar en städfirma för att städa gamla eller nya lokaler innan flytten, kan dessa kostnader dras av i deklarationen.
  • Flyttkostnader: Företagets anställda kan dra av flyttkostnader i vissa fall om arbetsgivaren begär att de ska flytta.

Det är viktigt att företag är medvetna om begränsningarna för avdrag av flyttkostnader och att de följer reglerna enligt Skatteverket för att dra av dessa kostnader korrekt. Att förstå vilka kostnader som är avdragsgilla och hur de ska hanteras kan vara avgörande för att säkerställa en smidig och fördelaktig flytt för alla inblandade.

Olika typer av flyttkostnader

Flyttkostnader
  • Flyttstädning – Flyttstädning är en viktig del av flyttprocessen och innebär att bostaden städas ordentligt inför överlämnandet till nya ägaren. Dock så vid husförsäljning så är inte flyttstädning avdragsgillt.
  • Flyttfirma – Att anlita en flyttfirma innebär att man får hjälp med att bära och transportera kylskåp, lådor och andra tunga möbler från det gamla boendet till det nya. Flyttfirmor kan kosta en del, men vissa av dessa kostnader kan vara avdragsgilla genom Rut-avdraget.
  • Transport – Transportkostnader är en betydande del av flyttkostnader. Det kan innefatta bränsle, hyra av släpvagn eller lastbil. Dessa kostnader är också vanligtvis inte avdragsgilla.
  • Homestyling – Homestyling innefattar att anlita en inredare eller stylist för att göra din bostad mer attraktiv inför försäljning. Även om homestyling kan öka värdet på din bostad, är dessa kostnader inte avdragsgilla.
  • Renovering – Renoveringar som genomförs för att förbättra bostaden inför försäljning kan innefatta reparationer, målning och byte av utrustning. Dessa kostnader är inte avdragsgilla.
  • Material – Materialkostnader som emballage, lådor, tejp och skyddsmaterial för packning kan vara en del av flyttkostnaderna. Dessa kostnader är inte avdragsgilla.
  • Resor – Resor som flyttresan, mellan gamla och nya bostäder för att övervaka eller delta i flytten, är inte avdragsgilla.

Dubbel bosättning och skatteregler

Vid dubbel bosättning kan en person ha rätt till avdrag i deklarationen för ökade levnadskostnader, förutsatt att personen flyttat till en ny ort på grund av arbete. En privatperson kan dra av den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten, men om den inte kan visas får hen inget avdrag alls.

För att avdrag för dubbel bosättning ska kunna medges måste inkomsten beskattas i Sverige. Vid arbete inom EU kan det vara möjligt att skatten betalas i det nya landet, beroende på skatteavtal mellan länderna.

Företagare och arbetsgivare kan behöva beakta andra skatteregler, såsom fastighetsskatt vid fastighetsförsäljning eller underhåll för bostaden på den gamla orten. Vid försäljning av en bostad eller när man byter bil kan vinstskatt och försäljningskostnader påverka deklarationen. Mäklare och andra tjänster som anlitas vid försäljning eller upprustning av bostad kan i vissa fall påverka avdraget.

Vid förbättringar av bostaden får en privatperson dra av kostnader för nödvändiga förbättringar, men inte för skattetillägg, vilket kan vara viktigt att tänka på vid deklarationen.

Rut- och rot-avdrag

Rut- och Rot-avdrag är avdrag som privatpersoner kan använda sig av för att sänka kostnaden för hushållsnära tjänster och renoveringar i sitt boende. Rut-avdraget gäller hushållsnära tjänster såsom städning och flytt, medan Rot-avdraget gäller för renoveringar, ombyggnationer och reparationer i hemmet.

Man kan få högst 50% avdrag på arbetskostnaden genom Rut-avdraget och högst 30% genom Rot-avdraget. Dock får Rut- och Rot-avdraget tillsammans inte överstiga 75 000 kr per person och år, med en högsta gräns på 50 000 kr för Rot-avdraget.

Det är viktigt att notera att avdragen endast är tillämpliga på arbetskostnader, inte kostnader för material, resor och dylikt. Även regeringens skattereduktion för grön teknik kan påverka hur mycket skatt man får dra av med Rut- och Rot-avdragen.

För att nyttja avdragen ska företaget som levererar tjänsten ansöka om avdraget åt kunden och dra av det från fakturan, och kunderna får således betala halva priset för arbetskostnaden.

Vanliga frågor och svar

Vilka avdrag kan man få för flyttkostnader? 

Det finns inga generella avdrag för flyttkostnader i Sverige. Däremot kan vissa flyttkostnader vara avdragsgilla om de är kopplade till exempelvis arbete eller studier. Det rekommenderas att konsultera Skatteverket för att få specifik information om vilka avdrag som kan vara tillämpliga i ditt specifika fall.